Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Opava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Litultovice.

Osoby na území městyse Litultovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Neprůjezdnou se stává místní komunikace vedoucí kolem kostela sv. Bartoloměje směrem k ZŠ. Dále hrozí zatopení silnice III/46015 v okolí mostku kde se nachází hlásný profil na Litultovickém potoku. Z toho důvodu byla stanovená objízdná trasa ve směru na obec Hlavnice po silnici III/46015 nebo ve směru na obec Jezdkovice po silnici III/0466. »
Dopravní omezení na území městyse Litultovice
Objízdné trasy na území městyse Litultovice
 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.