Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou povodňovou službu městyse Litultovice zabezpečují členové povodňové komise městyse Litultovice dle pokynů předsedy povodňové komise.

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Ing. Jan Birgus starosta, hlásná služba
Jiří Drápal velitel JSDH, hlídková služba

 

Ohrožující objekty

Seznam ohrožujících objektů na území městyse

Subjekt Adresa Umístění Kontakt
autoservis KARTAN, s.r.o. Litultovice 67 Hvozdnice - ř. km 18,0 553 668 306, kartan.s.r.o@seznam.cz 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt - umístění
Kontakt
požární stříkačka JSDHO Litultovice Jiří Drápal
kalové čerpadlo umístěno na vodárně Jiří Drápal
požární háky, sekery, lana, ponorné čerpadla, hadice JSDHO Litultovice, úřad městyse Jiří Drápal,
Ing. Jan Birgus
fekální vozidlo ZOD Litultovice -

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Litultovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kapacita
ZŠ Litultovice Místo ubytování Litultovice 107 Mgr. Dana Kaliková 100
Tělocvička u ZŠ Místo ubytování Litultovice 107 Ing. Jan Birgus 200
Zámek budova B Místo ubytování Litultovice 1 Ing. Jan Birgus
40