POVODŇOVÝ PLÁN městyse Litultovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 07692/922/45.17/2015; ze dne 16. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/002651/2015; ze dne 18. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 77575/2015/BHKR; ze dne 03. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2017
offline verze 30. 09. 2017
digitalizovaná verze 30. 09. 2017
databáze POVIS 30. 09. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i