Srážkoměry - Litultovice

Litultovice-Choltice

Srážkoměr ve správě městyse Litultovice je umístěn na stožáru elektrického vedení v městysi Litultovice, v místní části Choltice, v blízkosti č.p. 144 a místního větrného mlýna.

Mladecko-ZŠ

Srážkoměr ve správě obce Mladecko se nachází na střeše Základní školy Mladecko (č.p. 67), která se nachází v severní části intravilánu obce.

Opava - Otice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ je umístěna na kraji čtvrtě Otice, poblíž Otického příkopu, nedaleko č. p. 323.