Hladinoměry - Lužice

Lužice (Kyjovka)

Hladinoměr se nachází na cyklistickém mostu u silničního mostu č. 05531-1. Jedná se o ultrazvukové hladinové čidlo doplněné vodočetnou latí (3m). Provozovatelem stanice je obec Lužice.

Lužice (Kyjovka)

Hlásný profil HO-C9 bez stanovených stupňů SPA leží na nápůstném objektu Kyjovky nedaleko rybníku Lužák. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Lužice (Sitka)

Hladinoměrné čidlo obce se nachází na mostu přes tok Sitka (ř. km 10,05). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Mgr. Jaroslav Žaluda  a velitel SDH Milan Soldán. Obec dále varuje obec Štěpánov a také informuje příslušné ORP (Šternberk).