Hladinoměry - Lužice

Lužice (Sitka)

Hladinoměrné čidlo obce se nachází na mostu přes tok Sitka (ř. km 10,05). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Mgr. Jaroslav Žaluda  a velitel SDH Milan Soldán. Obec dále varuje obec Štěpánov a také informuje příslušné ORP (Šternberk).