Charakteristika zájmového území

Obec Lužice se rozkládá západně od města Šternberk, které je zároveň příslušnou obcí s rozšířenou působností. K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 360 obyvatel. Velikost obce činí 5,15 km2, z toho cca 93 % tvoří zemědělská půda, 13 % lesy, 2 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 4 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, tělocvična a otevřený stadion. S organizací např. FC Lužice a JSDH Lužice.

Ortofoto snímek obce Lužice

Geomorfologické členění:

Soustava: Vněkarpatské sníženiny

Podsoustava: Západní Vněkarpatské sníženiny

Celek: Hornomoravský val

Podcelek: Uničkovská plošina

Okrsek: Žerotínská rovina

 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá východní část do mírně teplé oblasti MT10, západní část do teplé oblasti T2.

Charakteristika
MT10 T2
Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -3 - (- 4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 40 - 50