Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lužice 58, 785 01 Šternberk

Tel.: 585 011 912

Mob: 724 191 843, 604 244 909

E-mail: obecluzice@obecluzice.cz

Opavská 1, 785 01 Šternberk

Tel: 585 086 569

Fax: 585 086 564

E-mail: podatelna@sternberk.cz, buckova@sternberk.cz

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc

Tel.: 585 508 630

E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz