Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lužice 58, 785 01 Šternberk
Tel.: +420 585 011 912, 724 191 843
E-mail: obecluzice@obecluzice.cz
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Tel: +420 585 086 111
E-mail: podatelna@sternberk.cz

Odbor životního prostředí - Mgr. Jarmila Fréharová
Opavská 1, 785 01 Šternberk
Tel: +420 585 086 572
E-mail: freharova@sternberk.cz


Vodoprávní úřad - Kamila Bučková
Tel: +420 585 086 569
E-mail: buckova@sternberk.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Tel.: +420 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra