Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Mgr. Jaroslav Žaluda starosta
Marcela Švédová tajemnice OÚ

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Milan Soldán

 

Retenční nádrž u Grygavy

Důležité kontakty

Funkce Organizace/odpovědná osoba Kontakt
Vlastník a provozovatel Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk 585 086 511
Osoba odpovědná za manipulaci s vodou Jindřich Novák 776 334 224
Vodoprávní úřad Kamila Bučková 585 086 569
Subjekt dotčené manipulací na VD:
ČRS MO Šternberk
Hospodář Zdeněk Škrabálek
Subjekty dotčené manipulací na VD:
Povodí Moravy, s.p.  - Provoz Olomouc
Josef Holásek - vedoucí provozu 585 711 229,
602 756 281

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
manipulátor s lopatou,
nákladní automobil,
traktor s valníkem
Rostislav Wagner Lužice 24, 785 01 Šternberk Rostislav Wagner
manipulátor s lopatou Vladimír Grégr Lužice 33, 785 01 Šternberk Vladimír Grégr  
auto s rukou malé Roman Vašíček Lužice, 785 01 Šternberk Roman Vašíček
hasič. skříňový automobil AVIA,
plovoucí čerpadlo,
kalové čerpadlo,
elektrocentrála,
PPS 12,
motorová pila
SDH Lužice Lužice 91, 785 01 Šternberk Milan Soldán

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lužice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kapacita
Obecní úřad Nouzové ubytování  Lužice 58, 785 01 Šternberk Marcela Švédová  20
MŠ Lužice Nouzové ubytování  Lužice 71, 785 01 Šternberk Mgr. Kristýna Hausnerová (ředitelka) 40
Areál fotbalového hřiště Nouzové ubytování  Lužice 109, 785 01 Šternberk Jiří Frydryšek (předseda spolku) 10 

 

Zásobování 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Forma
SITKA, s. r. o.   Vinohradská 2288/7, Šternberk Jaroslav Pudel dovoz balené vody nebo cisteren

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Adam Velkoobchod, s. r. o. Lužice 58, 785 01 Šternberk Karel Gric