Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lužice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lužice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Lužice je Sitka (Huzovka). Číslo hydrologického pořadí 4-10-03-077. Pramení na úpatí Stránského vrchu v nadmořské výšce cca 680 m n. m. Délka toku činí více než 36 km a ústí zleva do Oskavy. Potékající sídly Horní Žleb, Dolní Žleb a napříč celým zastavěným územím města Šternberka. Od Šternberka směřuje severovýchodním směrem k obci Lužice. Od Lužice teče jihozápadním směrem k Štěpánovu.

Vodní toky na území obce Lužice 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Lužice

Přehled vodních děl na území obce Lužice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Lužice se nenachází žádné vodní dílo.