Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lužice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Úsekový technik: Zdeňka Mráková
Tel.:
585 711 233
E-mail:
mrakova@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sitka (Huzovka) 10100114 4-10-03-077
Kamínka 10201772 4-10-03-069

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,3 km. Na území obce Lužice se ovšem nacházejí i další vodní toky bez určení správce, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10188354 4-10-03-068
Bezejmenný tok 10199364 4-10-03-078
Bezejmenný tok 10203214 4-10-03-077