Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Závod: Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Vodní tok  Sitka (Huzovka)
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-03-077
ID toku:  10100114

 

Vodní tok  Kamínka
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-03-069
ID toku:  10201772

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-03-068, 4-10-03-069, 4-10-03-077
ID toku:  10188354

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-03-077
ID toku:  10203214