Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Lužice »

Lužice 58, 785 01 Šternberk

Tel.: 585 011 912

Mob: 724 191 843, 604 244 909

E-mail: obecluzice@obecluzice.cz

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Tel: 585 086 111

Fax: 585 012 953

E-mail: mesto@sternberk.cz

  • Povodňová komise Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc

Tel.: 585 508 111

Fax: 585 508 813

E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.: 267 121 111

Fax: 267 310 920

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.