Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lužice 58, 785 01 Šternberk
Tel.: +420 585 011 912, 724 191 843
E-mail: obecluzice@obecluzice.cz
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Tel: +420 585 086 111
E-mail: podatelna@sternberk.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 9
Tel.: +420 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 +420 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.