POVODŇOVÝ PLÁN obce Lužice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-12569/2020/5419; ze dne 20. 04. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEST 48847/2020; ze dne 05. 05. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2020
offline verze 19. 03. 2020
digitalizovaná verze 19. 03. 2020
databáze POVIS 19. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001010.00101
starting _require0.005380.00639
end _require9.0E-50.00648
starting _initRouter2.0E-50.00649
finishing _initRouter0.100460.10695
starting init0.009990.11695
finishing init0.06040.17735
starting postDispatch0.027130.20448
finishing postDispatch1.145991.35047
finish2.0E-51.35049