POVODŇOVÝ PLÁN obce Lužice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMo53891/2013-219/Ro; ze dne 08. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 32538/2013/buc ; ze dne 27. 11. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 12. 2013
offline verze 31. 12. 2013
digitalizovaná verze 31. 12. 2013
databáze POVIS 31. 12. 2013
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i