Hladinoměry - Moravany

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hladinoměr kategorie B se nachází na toku Loučná, ř. km 52,90. Provozovatelem stanice je Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Dašice (Loučná)

Hladinoměr kategorie A se nachází na toku Loučná, říční kilometráž 7,20. Provozovatelem stanice je Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové. Platnost SPA je od Čeradic po ústí do Labe.

Trusnov (Loučná)

Vodoměrná stanice vybavená ultrazvukovou sondou je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Loučná v katastru obce Trusnov v části obce Opočno. Mostní konstrukce (p. č. 406) se nachází u náhonu do budovy bývalého mlýna. Sonda je umístěna ve výšce 60 cm ode dna. Vodoměrná stanice je napájena ze solárního panelu a je doplněna vodočetnou latí.

Zámrsk (Loučná)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu přes Loučnou nedaleko rybníku Prvák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Týnišťko, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Vysoké Mýto).