Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Moravany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
tel: +420 495 088 111

Závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing. Petr Michalovich - ředitel závodu
tel: +420 466 868 230

Provozně-technický úsek Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing. Petr Michalovich - provozně-technický náměstek
tel: +420 466 868 230

Přímý výkon správy toků:
Provozní středisko Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Lubomír Musil - vedoucí provozního střediska
tel: +420 466 868 240

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které na území obce Moravany spravuje Povodí Labe, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Loučná 10100037 1-03-02-072, 1-03-02-070 0,0000 - 82,2020
Kostěnický potok 10185447 1-03-02-073 0,0000 - 5,9140
Kolajka 10185446 1-03-02-071 0,0000 - 5,8670
Městecký p. 10172757 1-03-02-069 0,0000 - 4,0870
bezejmenný tok 10172779 1-03-02-072 0,0000 - 1,0640
bezejmenný tok 10172758 1-03-02-069 0,0000 - 0,7640
bezejmenný tok 14000590 1-03-02-071 0,0000 - 0,1910

  

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vlastnící HOZ spravují tyto vodní toky na území obce Moravany a některé další, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Barevna 10172782 1-03-02-072 0,0000 - 3,7790
bezejmenný tok 10172787 1-03-02-073 0,0000 - 2,6770
bezejmenný tok 10172762 1-03-02-070 0,0000 - 2,5740
bezejmenný tok 10172770 1-03-02-071 0,0000 - 2,5290
bezejmenný tok 10172847 1-03-02-077 0,0000 - 2,0200
bezejmenný tok 10172784 1-03-02-072 0,0000 - 1,7700
bezejmenný tok 10172768 1-03-02-071 0,0000 - 1,4590
bezejmenný tok 10172777 1-03-02-072 0,0000 - 1,2080
bezejmenný tok 10172775 1-03-02-072 0,0000 - 1,0430
bezejmenný tok 10172752 1-03-02-068 0,0000 - 1,0250

  

  • Vodní toky, jejichž správce se neurčuje
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
bezejmenný tok 10172778 1-03-02-072 0,0000 - 0,7030
bezejmenný tok 10172774 1-03-02-070, 1-03-02-071 0,0000 - 0,6060
bezejmenný tok 10172765 1-03-02-070 0,0000 - 0,2800
bezejmenný tok 10172769 1-03-02-071 0,0000 - 0,1320
bezejmenný tok 10172776 1-03-02-072 0,0000 - 0,1240