POVODŇOVÝ PLÁN obce Moravany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/10732; ze dne 13. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/74140/18/SI; ze dne 14. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 12. 2021
offline verze 14. 12. 2021
digitalizovaná verze 14. 12. 2021
databáze POVIS 14. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i