Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Jiří Sychra
Jan Kozáček

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Jan Kozáček
Jaromír Kučera

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Firma Kontaktní osoba Adresa uskladnění
Typ techniky/materiálu
Stavebniny Stamat Ing. Bohumil Křivka Masarykova 195 nakladač Desty
Doprava Aleš Holomek Čeradice 28 autojeřáb
Moras a.s. Ing. Milan Roček Moravany nákladní automobil, nakladač

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Moravany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Senior centrum ubytování / stravování nám. Hrdinů 13, Moravany Alena Shejbalová  100 ano
Restaurace Turov ubytování / stravování Turov 1 Jan Kozáček 50 ano
Restaurace Čeradice ubytování Čeradice 13 Jiří Sychra, Josef Štěpánek 50 ne

 

Vlastník/správce kanalizace - Obec Moravany - 466 951 204

Vlastník vodovodní sítě - Obec Moravany - 466 951 204

Správce vodovodní sítě - VAK a.s. Pardubice - 466 310 657, 466 798 421 (poruchová služba - nepřetržitý provoz)