Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany
tel: +420 466 951 204
e-mail: podatelna@obec-moravany.cz
Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Miroslav Míča - vedoucí odboru
tel: +420 466 859 308
e-mail: miroslav.mica@mmp.cz

Oddělení vodního hospodářství
Otto Sigmund - vedoucí oddělení
tel: +420 466 859 321
e-mail: otto.sigmund@mmp.cz
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 350
e-mail: josef.hejduk@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra