Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Moravany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Moravany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejdůležitějším vodním tokem protékajícím zájmovým územím je řeka Loučná. Vodní tok se řadí mezi významné vodní toky na území ČR dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. Loučná pramenní na území obce Karle ve výšce 538 m n. m. a ústí jako levostranný přítok Labe u Sezemic v nadmořské výšce 220 m. Plocha povodí dosahuje 729,9 km2 a celková délka toku činní 82,3 km. Loučná vstupuje na území obce Moravany v jeho východní části. Protéká přes katastrální území Turova, odkud dále pokračuje do katastrálního území Čeradice. Zde protéká těsně kolem intravilánu. Před jeho začátkem se na 15,3 ř. km nachází jez, před nímž z Loučné odstupuje náhon Čeradice, který se po cca 200 m navrací zpět do řeky. Loučná pak dále pokračuje mezi poli do Platěnic. Zhruba na 13 ř. km překračuje vodní tok železnice vedoucí z Moravan do Holic. O několik desítek metrů dále se z Loučné odděluje další náhon a těsně za ním je na řece lokalizován další jez. V intravilánu Platěnic se náhon do Loučné opět navrací. Od Platěnic až po místo, kde Loučná opouští území obce je koryto řeky mírně zahloubeno, takže poskytuje ochranu před pětiletou vodou.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Loučná

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Cerekvice nad Loučnou, Loučná 52,90 1,79 8,78 -- 23 31,3 -- 55,9 68,9
Hlásný profil kat. A Dašice, Loučná 7,20 3,6 15,4 -- 37 49 -- 82,9 100

 

Vybrané charakteristiky vodního toku Loučná

Statistika Celý tok Úsek na území obce
Délka toku (km) 78,76 6,71
Max výška (m n. m.) 515,91 368,51
Min výška (m n. m.) 216,06 335,03

 

Podélný profil vodního toku Loučná

 

Vodní toky na území obce Moravany

Základní údaje o vodních dílech na území obce Moravany

Přehled vodních nádrží na území obce Moravany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce se nachází dvě soustavy vodních nádrží. První z nich je lokalizována v katastrálním území Moravan a jedná se o nádrže Kmenťák, Mandysák a Barevné jezero. Poslední zmiňovaná nádrž má zejména rekreační účel. Druhá soustava vodních nádrží se nachází ve východní části obce v katastrálním území Turova u zdejší pískovny.