Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany
tel: +420 466 951 204
e-mail: podatelna@obec-moravany.cz
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
tel: +420 466 859 111
e-mail: posta@mmp.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel: +420 466 026 111
e-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
tel:
 +420 267 121 111

e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.