Hladinoměry - Moravská Nová Ves

Hodonín - Jez (Morava)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází nedaleko jezu na jih od města Hodonín na vodním toku Morava ř. km 101,794. Hlásný profil neodesílá data.

Hodonín pod jezem - silniční most na Holíč (Morava)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě a limnigrafu, se nachází na silničním mostě na Holíč na vodním toku Morava ř. km 100,749. Hlásný profil neodesílá data.

Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází pod hrází Jarohněvického rybníka na silničním mostě na vodním toku Kyjovka (Stupava) ř. km 38,968. Hlásný profil neodesílá data.

Kyjov (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Kyjovky u náměstí v Kyjově. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Kyjov - Lanžhot. Správcem profilu je ČHMÚ.

Mikulčice (Kyjovka)

Vodoměrná stanice je instalována na mostní konstrukci přes vodní tok Kyjovku (Stupavu) v katastru obce Mikulčice. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí. Provozovatelem vodoměrné stanice je městys Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves C100 (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na středním pilíři betonového silničního mostu č. 2-05526 na silnici III/05526 přes vodní tok Kyjovku. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Neodesílá data. Ř. km 25,725.  

Nápustný objekt Kyjovky - vtok (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází v západní části území města Hodonín na vodním toku Kyjovka (Stupava) ř. km 28,79. Hlásný profil neodesílá data.

Strážnice (Morava)

Vodoměrná stanice se nachází na sever od intravilánu města Strážnice, cca 200 m protiproudně od mostní konstrukce na vodním toku Morava. Vodoměrná stanice se nachází na pravém břehu vodního toku Morava. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.