Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány a zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Tel.: 519 342 202
E-mail: podatelna@mnves.cz
T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Tel: 519 311 111
Fax: 519 372 334
E-mail: posta@breclav.eu

Vedoucí odboru životního prostředí: Ing. Hana Hřebačková
Tel: 519 311 210
E-mail: hana.hrebackova@breclav.eu
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra