Srážkoměry - Moravská Nová Ves

Kobylí

Srážkoměr ve správě ČHMÚ

Lednice

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradech na jih od intravilánu města Lednice. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Moravská Nová Ves

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném pozemku u čistírny odpadních vod na sever od intravilánu městyse Moravská Nová Ves. Srážkoměrná stanice je nevyhřívaná a má záchytnou plochu 200 cm2. Provozovatelem je městys Moravská Nová Ves.

Terezín

Automatická srážkoměrná stanice obce Terezín je umístěna na parcele č. 1340 v k. ú. obce Terezín. Provozovatelem srážkoměru je obec Terezín. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek v období březen-listopad.

Velké Pavlovice - Štarvicka

Meteostanice Velké Pavlovice - Štarvicka

Provozovatel: AMET - sdružení Litschman + Suchý

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Litschman