Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Moravská Nová Ves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
 • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravské náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
VHP Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Moravská Nová Ves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-092, 4-17-01-116
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Kyjovka (Stupava)
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-112/116
ID toku: 10100029

 

Vodní tok Svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-115/116
ID toku: 10200328

 

Vodní tok Podbřežníkový potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-112
ID toku: 10204715
       
Vodní tok bezejmenný vodní tok 
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-115
ID toku: 10192060
       
Vodní tok bezejmenný vodní tok 
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-112
ID toku: 10205907

 

 • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno – správce VT na území městyse Ing. Martina Grošovová

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Moravská Nová Ves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kopanice – kanál Moravy č. 18
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-112/116
ID toku: 10200420

  

 • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje
Vodní tok bezejmenný vodní tok 
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-112
ID toku: 10187587