Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Tel.: 519 342 202
E-mail: podatelna@mnves.cz
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Povodňová komise městyse Moravská Nová Ves

Jméno Funkce v povodňové komisi Telefonní kontakt Email
Mgr. Bc. Marek Košut Předseda
Ing. Igor Antal  Místopředseda 
Bc. Petra Frýdková  Člen 
 Radek Salajka Člen 
 Mgr. Štefan Vašek  Člen
 Ernest Čermák Člen 
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Tel: 519 311 111
Fax: 519 372 334
E-mail: posta@breclav.eu
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Břeclav

Jméno Funkce v povodňové komisi Telefonní kontakt Email
Ing. Pavel Dominik Předseda
Ing. Hana Hřebačková Místopředseda 
DiS. Jitka Létalová Tajemník
 Jan Cabal Člen 
 Mgr. Eliška Holešínská Windová Člen
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička Člen 
Ing. František Hušek, Ph. D. Člen
Ing. Ladislav Hádlík Člen
Ing. Roman Konečný Člen
Jiří Netík Člen
Mgr. Zdeněk Opálka Člen
Ing. Regina Suchá Člen
Ing. Ladislav Vágner Člen
Miloš Škrobáček Člen
plk. Judr. Marian Žák Člen
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Jméno Funkce v povodňové komisi Telefonní kontakt Email
JUDr. Bohumil Šimek Předseda
Ing. František Havíř Místopředseda
Dr. Ing. Antonín Tůma Místopředseda
JUDr. Věra Vojáčková Místopředseda
Ing. Mojmír Pehal tajemník
Ing. Michal Cibulka Člen 
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph. D. Člen
Ing., plk. Luděk Lacina Člen
Ing., plk. Jiří Pelikán Člen
Ing. Jana Pokludová Člen
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. Člen
Ing. Miroslav Staněk Člen
Plk. Ing. Leoš Tržil Člen
Ing. Marek Viskot Člen
Ing. Radek Šedivý Člen
       
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.