Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C jsou automaticky vygenerovány systémem. Ve výčtu evidenčních listů hlásných profilů níže jsou pouze ty evidenční listy hlásných profilů, které se vyskytují na území městyse a které jsou relevantním zdrojem informací v případě probíhající/hrozící povodně.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hodonín - Jez, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hodonín pod Jezem - silniční most na Holíč, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Strážnice, Morava

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Moravská Nová Ves C100, Kyjovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Nápustný objekt Kyjovky - vtok, Kyjovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem, Kyjovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Kyjov, Kyjovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Mikulčice, Kyjovka