POVODŇOVÝ PLÁN městyse Moravská Nová Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM000111/2017-419/To; ze dne 26. 01. 2017
Lesy České Republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/000158/2017; ze dne 09. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav - Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče
Č. j.: MUBR 81290/2017; ze dne 24. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 03. 2021
offline verze 29. 03. 2021
digitalizovaná verze 29. 03. 2021
databáze POVIS 29. 03. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i