Hladinoměry - Nedvědice

Nedvědice (Nedvědička)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městyse Nedvědice u dřevěné lávky přes Nedvědičku, v ř. km 0,375. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Tato lať slouží pro vizuální odečet přímo v intravilánu městyse. Provozovatel hladinoměru je městys Nedvědice.

Nedvědice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází na cestním mostě přes Svratku, v ř. km 95,588 (před soutokem s Nedvědičkou). Na betonovém pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Profil je směrodatný pro území městyse Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je městys Nedvědice.

Pernštejn (Nedvědička)

Hlásný profil kat. C se nachází na hospodářském mostku přes Nedvědičku, v ř. km 1,850 v místní části Pernštejn. Profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. SPA jsou směrodatné pro městys Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je městyse Nedvědice.

Ujčov - koupaliště (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází při vstupu Svratky do intravilánu obce Ujčov na mostku pro pěší vedoucí ke koupališti. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a varovné sms zprávy. Příjemci varovných sms zpráv o překročení limitní hodnoty jsou obec Ujčov a městys Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je obec Ujčov.

Vír pod vyrovnávací nádrží (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II, na pravém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.