POVODŇOVÝ PLÁN městyse Nedvědice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM013073/2015-219/To; ze dne 20. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001052/2015; ze dne 13. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUTI 12025/2015/OŽP/Ce; ze dne 04. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 06. 2019
offline verze 10. 06. 2019
digitalizovaná verze 10. 06. 2019
databáze POVIS 10. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i