POVODŇOVÝ PLÁN městyse Nedvědice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-48170/2021/5419; ze dne 26. 11. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/122008/2021; ze dne 03. 12. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUTI 4137/2022; ze dne 31. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2021
offline verze 10. 12. 2021
digitalizovaná verze 10. 12. 2021
databáze POVIS 10. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i