Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 566 131, 728 331 547
E-mail: starosta@nedvedice.cz
Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Tel: 608 271 172
Fax: 549 439 857
E-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.