Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (veřejný)
Petr Konečný (starosta) 566 566 131 728 331 547
Mgr. Ilona Lukášková (1. místostarostka)    734 630 540
Leoš Ondráček (velitel JSDH)   602 580 542

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Libor Havlíček  
Martin Kytner  
František Holešovský 566 566 134
Miloš Kovář 566 566 134

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa

Mobil (veřejný)  

Telefon (neveřejný)

Městys Nedvědice

požární vozidlo Tatra 815 CAS32,      požární speciál LANDROVER VEA-L2,  motorová čerpadla (plovoucí, kalové a PS)
ženijní nářadí, elektrocentrála, motorová pila 2x

L. Ondráček Nedvědice 57 602 580 542

Městys Nedvědice

traktor Zetor s vlekem, nakladač UNC, osobní vůz Škoda Fabia, nákl. auto Gasolone – 1,5 t, pytle na hrazení (150 ks), ženijní nářadí, motorová pila 1x

P. Konečný

F. Holešovský

Nedvědice 42  

MEZ Nedvědice

vysokozdvižný vozík,                                      nákladní vůz Avia,                                            fekál PV3S,                                                  vysokozdvižná plošina Avia

Vrátnice MEZ, a.s.    Pavel Šikula Nedvědice 20  

Zdravotní středisko

zdravotnický materiál

P. Bohanes Nedvědice 103  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Nedvědice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Nedvědice Místo shromáždění / ubytování, stravování Nedvědice 80 Tomášek Stanislav 600 300
Sokolovna Nedvědice Místo shromáždění / ubytování, stravování Nedvědice 169 Škvařil Stanislav 300 100
MŠ Nedvědice Místo ubytování Nedvědice 309 Havránková Ludmila 100 --
Hotel Myslivna Místo ubytování, stravování Nedvědice 321 Nedoma Radek 150 200
Restaurace Na Náměstí Místo stravování Nedvědice 30 Libor Mlaskač  -- 250
MEZ Nedvědice Místo ubytování, stravování Nedvědice 20 Pavel Šikula 200 600

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny NEDOS Nedvědice 316, 592 62  Nedvědice Ing. Vladimír Dohnal 566 566 305
Potraviny pod Pernštejnem Nedvědice 50, 592 62 Nedvědice --  --

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. Ing. Lubomír Gloc 545 532 322