Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Petr Konečný Starosta 566 566 131 728 331 547
Mgr. Ilona Lukášková 1. místostarostka   734 630 540
Leoš Ondráček Velitel JSDH   602 580 542
Tomáš Přeslička Velitel družstva JSDH   770 122 385

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Libor Havlíček  
Martin Kytner  
Dušan Ondráček 566 566 134
Kamil Tužinský 566 566 134

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa

Mobil (veřejný)  

Telefon (neveřejný)

Městys Nedvědice

Požární vozidlo Tatra 815 CAS32,      požární speciál LANDROVER VEA-L2,  motorová čerpadla (plovoucí, kalové a PS)
ženijní nářadí, elektrocentrála, motorová pila 2x

L. Ondráček Nedvědice 57 602 580 542

Městys Nedvědice

Traktor Zetor s vlekem, nakladač UNC, osobní vůz Škoda Fabia, nákl. auto Opel Movano, sklápěč – 1,5 t, pytle na hrazení (150 ks), ženijní nářadí, motorová pila 1x

P. Konečný

D. Ondráček

K. Tužinský

Nedvědice 42  

MEZ Nedvědice

Vysokozdvižný vozík,                                  nákladní vůz Avia,                                            fekál PV3S,                                                  vysokozdvižná plošina Avia

Vrátnice MEZ, a.s.    Pavel Šikula Nedvědice 20  

Lékárna Nedvědice

Zdravotnický materiál

  Nedvědice 398 566 523 298

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Nedvědice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt. / strav kap.
ZŠ Nedvědice Místo shromáždění+ubyt.+strav. Nedvědice 80 Stanislav Tomášek 600 / 300
Sokolovna Nedvědice Místo shromáždění+ubyt.+strav. Nedvědice 169 Stanislav Škvařil 300 / 100
MŠ Nedvědice Místo ubyt. Nedvědice 309 Ludmila Havránková 100 / --
Hotel Myslivna Místo ubyt.+strav. Nedvědice 321 Radek Nedoma 150 / 200
Restaurace a hotel Pod věžičkou Místo ubyt.+strav. Nedvědice 111

Libor Havlíček,

Petr Havíř

30 / 250
MEZ Nedvědice Místo ubyt.+strav. Nedvědice 20 Pavel Šikula 200 / 600

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny NEDOS Nedvědice 316 Ing. Vladimír Dohnal 566 566 305
Potraviny pod Pernštejnem Nedvědice 50 --  --

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a. s. Ing. Lubomír Gloc 545 532 322