Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nedvědice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111 
E-mail: info@pmo.cz

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602 
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu: Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území městyse spravuje správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svratka 10100010 4-15-01-0570-0-00, 4-15-01-0590-0-00, 4-15-01-0690-0-00
Nedvědička 10100174 4-15-01-0680-0-00, 4-15-01-0660-0-00
Bezejmenný tok 10194861 4-15-01-0660-0-00
Bezejmenný tok 10202455 4-15-01-0590-0-00
Bezejmenný tok 10192697 4-15-01-0590-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Tel.: 956 942 311

E-mail: or942@lesycr.cz
Vedoucí OŘ - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 301, mob.: 739 531 550

Příslušný správce VT na území městyse Nedvědice:
Ing. Přemysl Humplík
Tel.: 956 942 359, mob.: 725 257 314
E-mail: p
remysl.humplik@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území městyse spravuje správa vodních toků Lesy ČR, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Chlébský p. 10197323 4-15-01-0580-0-00
Žlebský p. 10206700 4-15-01-0670-0-00
Kovářovský p. 10188673 4-15-01-0590-0-00
Smrčecký p. 10189878 4-15-01-0660-0-00
LP Nedvědičky v ř. km 2,6 10189417 4-15-01-0660-0-00
PP Nedvědičky v ř. km 1,9 10202295 4-15-01-0660-0-00
PP Žlebského potoku 10191972 4-15-01-0670-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území městyse nemají určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT   ČHP
Bezejmenný tok (odpad od MEZ Nedvědice) 10198450             4-15-01-0690-0-00              
Bezejmenný tok 10190172     4-15-01-0690-0-00
Bezejmenný tok 10207082 4-15-01-0680-0-00