Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nedvědice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu: Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které na území městyse spravuje správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svratka 10100010 4-15-01-057, 4-15-01-059, 4-15-01-069
Nedvědička 10100174 4-15-01-068, 4-15-01-066
Bezejmenný tok 10194861 4-15-01-066
Bezejmenný tok 10202455 4-15-01-059
Bezejmenný tok 10192697 4-15-01-059

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Petr Sedláček, zástupce vedoucího ST
Tel: 956 952 111
E-mail: ost52@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území městyse Nedvědice:
Rajon 205 - správce toků - Ing. Přemysl Humplík

Tel.: 956 952 214, 725 257 341
E-mail: p
remysl.humplik@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které na území městyse spravuje správa vodních toků Lesy ČR, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Chlébský p. 10197323 4-15-01-058
Žlebský p. 10206700 4-15-01-067
Kovářovský p. 10188673 4-15-01-059
Smrčecký p. 10189878 4-15-01-066
LP Nedvědičky v km 2,6 10189417 4-15-01-066
PP Nedvědičky v km 1,9 10202295 4-15-01-066
PP Žlebského potoku 10191972 4-15-01-067

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které na území městyse nemají určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT   ČHP
Bezejmenný tok (odpad od MEZ Nedvědice) 10198450             4-15-01-069              
Bezejmenný tok 10190172     4-15-01-069
Bezejmenný tok 10207082 4-15-01-068