Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 566 131mob.: 728 331 547 (starosta)
E-mail: mestys@nedvedice.cz
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Tel.: 549 439 711, 549 439 773
E-mail: epodatelna@tisnov.cz

Odbor životního prostředí
Ráboňova 117, 666 01 Tišnov
Vedoucí odboru
 - Mgr. Zdeněk Gajdoš
Tel.: 549 439 817
E-mail: zdenek.gajdos@tisnov.cz

Vodní hospodářství
Referentka
 - Ing. Jiřina Čechovičová

Tel.: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal 
Tel.: 
541 651 571

E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra