Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 566 131, 728 331 547
E-mail: mestys@nedvedice.cz
náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
Tel: 549 439 711, 549 439 773
E-mail: epodatelna@tisnov.cz

Odbor životního prostředí
Ráboňova 117, 666 01 Tišnov
Vedoucí odboru - Ing. Vítězslav Marvan
Tel.: 549 439 817
E-mail: vitezslav.marvan@tisnov.cz


Vodní hospodářství
Ing. Jiřina Čechovičová

Tel.: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz

Ing. Klára Slabihoudková
Tel.: 549 439 835
E-mail: klara.slabihoudkova@tisnov.cz 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz


Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. František Havíř
Tel: 541 651 571
E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra