Hladinoměry - Králíky

Červená Voda (Březná)

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 102. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.

Červená Voda (Červenovodský potok) - u č. p. 181

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 181. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda. 

Červená Voda (Červenovodský potok) - u obecního úřadu

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u obecního úřadu č. p. 268. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.

Červená Voda (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. C obsahuje značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity a jsou umístěny na silničním mostě ř. km 101,107. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Lichkov, která se nachází níže na toku Tiché Orlice a informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem je obec Červená Voda.

Dolní Boříkovice (Boříkovický potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Boříkovickém potoce na silničním mostě - říční km 1,71 u č. p. 26. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Dolní Morava a Červený potok, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatel hladinoměru je město Králíky.

Dolní Lipka (Lipkovský potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Lipkovském potoce na silničním mostě - říční km 5,980. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obec Lichkov a městys Mladkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Dolní Morava (Morava)

Hladinoměr kat. C je umístěn na silničním mostě v přilehlé části jižně od obce Dolní Morava. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Šumperk). Provozovatelem hladinoměru je obec Malá Morava.

Dolní Morava (Morava) u Sněžníku

Hladinoměrná stanice Dolní Morava se nachází na mostní konstrukci u hotelu Sněžník. Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Morava. Obec dále varuje obec Malá Morava a města Hanušovice a Králíky, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem je obec Dolní Morava.

Heřmanice (Heřmanický potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Heřmanickém potoce na silničním mostě - říční km 2,62. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Dolní Lipku a Lichkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Horní Lipka (Lipkovský potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Lipkovském potoce na silničním mostě - říční km 8,230. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obec Lichkov a městys Mladkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Hoštejn (Březná)

Hlásný profil kat. B na toku Březná se nachází v Hoštejnu. Profil je umístěn 700 m nad ústím do Moravské Sázavy u silničního mostu přes Březnou směrem na Drozdovskou Pilu, levý břeh. Platnost SPA je od mostu na silnici Cotkytle - Jedlí po ústí do Moravské Sázavy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Králíky (Králický potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Kralickém potoce na silničním mostě - říční km 2,43 u č. p. 115. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Lichkov a Dolní Lipka, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Lichkov (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu řeky Tiché Orlice, v ř. km 92,8, v obci Lichkov. Provozovatelem hladinoměru je OÚ Lichkov.

Mladkov (Tichá Orlice)

Hladinoměr kategorie C Mladkov se nachází na mostní konstrukci u čísla popisného Mladkov 93. Profil se skládá z automatického čidla s možností zasílání varovných zpráv (bez online přenosu) a vodočetné latě. Profil monitoruje hlídková služba městyse. Provozovatelem je městys Mladkov.

Vlaské (Morava)

Hladinoměr kat. A se nachází v obci Malá Morava, pod mostem přes Moravu na silnici Hanušovice - Malá Morava na pravém břehu řeky Moravy. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.