Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Hlásná služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Králíky dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Hlásnou povodňovou službu jednotlivých obcí ve SO ORP Králíky zajišťují povodňové orgány daných obcí. Hlásnou povodňovou službu ORP Králíky zajišťuje předseda povodňové komise Králíky, nebo jím pověření pracovníci.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Hlídková služba
Hlídkovou službu organizují ve své působnosti jednotlivé obce k zajištění údajů potřebných pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně. Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecními úřady. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Vlastník Adresa

Telefon (neveřejný)

Telefon

IVECO NKH 7, IVECO NHK 10, IVECO HHK 20, zameták JOHNSTON, IVECO kropící vůz Robert Jílek SMK Králíky s. r. o Růžová 462, Králíky  
TATRA CAS 20 - cisternová stříkačka, Peugeot Boxer - 9 míst Jiří Mánek
Milan Kacálek

JDSHO Králíky

Karla Čapka 621, Králíky

465 670 878,

725 092 603

Bagr, Tatra 815, LIAZ 110, UNC, písek Miroslav Skalický Miroslav Skalický

5. května 518, Králíky

 
Autobusová doprava Josef Pinkas Josef Pinkas

Hedečská 109, Králíky

 
Opravárenské služby Mgr. Petra Doubravová SOU opravárenské Předměstí 427, Králíky 465 631 106
Traktor 2x, DA - VW Transporter, A 31 K CAS - 8, plovoucí čerpadlo Kawasaki FC 150 V, elektocenrála WAY GGH 2500 Lux (+ 2x halogenové světlomety 500W, el. ponorné čerpadlo Ama Drainer F 324)   Obec Červená Voda a SDH Červená Voda    
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky

Ing. Bc. Martin Mikulášek,

Lukáš Stejskal

Obec Červená Voda    
Traktor + přívěs OÚ, osobní automobil Josef Kalášek Obec Mladkov   736 248 379
Požární technika JSDHO Ladislav Weindlich SDH Mladkov   732 908 281
Nakladače a další potřebná technika Jaroslav Němec Agrosystém Mladkov   737 274 003
Rypadlo a nákladní auto Pavel Weindlich Pavel Weindlich   732 877 081 
Traktor a vlečka Oldřich Stejskal Obec Dolní Morava Dolní Morava 35  
Požární auto SDH

Josef Klimeš,

Milan Brůna

SDH Dolní Morava Dolní Morava 35   
Traktor a vlečka Josef Stejskal

Josef Stejskal

Dolní Morava 18  
Kolový bagr, pásový bagr, manipulátor, traktor Martin Král

Martin Král

Dolní Morava 21  
Traktor s navijákem, DTTO

Jaroslav Míka,

Bohuslav Urban

Jaroslav Míka

Bohuslav Urban

Dolní Morava 119

Dolní Orlice 30

 

Cisternová automobilová stříkačka Liaz CAS-25K, dopravní automobil Peugeot Boxer, traktor+přívěs+dvoukolka, traktobagr Warinsky, Škoda Roomster

Mgr. Richtr Roman Obec Lichkov Lichkov 203  
Privátní traktory František Faltus SHD Lichkov    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Králíky

Obec Místo Typ Adresa Kontaktní osoba                   

Telefon (neveřejný)

Ubyt./strav. kapacita
Králíky SOU Opravárenská Ubyt.+strav. Předměstí 427 Mgr. Petra Doubravová 96/320
Králíky ZŠ Králíky Shromaždiště Moravská 647 Mgr. Vlastimil Kubíček -/-
Mladkov KD Mladkov Ubyt. Mladkov 87 Josef Kalášek 20/-
Mladkov Mateřská škola Ubyt. Mladkov 138 Mgr. Soňa Filipová 10/-
Mladkov ZŠ + školní jídelna Ubyt.+strav. Mladkov 138 Mgr. Soňa Filipová 10/40
Mladkov Hasičská zbrojnice Strav. Mladkov 29 Tomáš Novotný -/20
Lichkov Obecní úřad Shromáždění Lichkov 203 Mgr. Roman Richtr -/-
Lichkov ZŠ a MŠ Lichkov Ubyt.+strav. Lichkov 185

Mgr. Roman Richtr,

Mgr. Irena Kosková

75/65
Lichkov Restaurace Strav. Lichkov 189 Mgr. Roman Richtr -/50
Červená Voda Tělocvična Ubyt.  Červená Voda 341  Pavel Měchura 150/-
Červená Voda Nemocnice Červená Voda Ubyt. Červená Voda 333 Zdeněk Klíma 40/-
Dolní Morava Apartmány u Aloise Ubyt. Velká Morava 38 Tomáš Kopa 48/-

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, Jablonné nad Orlicí

Ing. Lukáš Novák

465 642 019

 

Náhradní zdroj potravin je zajišťován dle plánů jedlotlivých obcí spadajících do SO ORP Králíky.