POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Králíky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2021/060698; ze dne 05. 01. 2022
Lesy České republiky, s.p., OŘ Severní Morava
Č. j.: LCR941/099762/2021; ze dne 29. 04. 2022
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-58189/2021/5419; ze dne 11. 01. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: KrÚ 43931/2022; ze dne 30. 05. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 01. 2024
offline verze 19. 01. 2024
digitalizovaná verze 19. 01. 2024
databáze POVIS 19. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i