POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Králíky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe
Č. j.: LČR953/000697/2017; ze dne 16. 02. 2017
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/6060; ze dne 14. 02. 2017
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PMO008103/2017-419/To; ze dne 01. 03. 2017
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy
Č. j.: LCR957/000719/2017; ze dne 09. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: KrÚ 13111/2015; ze dne 23. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 01. 2023
offline verze 31. 01. 2023
digitalizovaná verze 31. 01. 2023
databáze POVIS 31. 01. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i