Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají povodňové komise jednotlivých obcí:

  • Správu a údržbu silnic, provoz Ústí nad Orlicí
  • Odbor dopravy Městského úřadu Králíky
  • Policii ČR, územní odbor Ústí nad Orlicí

O dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Králíky.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obcích povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Králíky:
V SO ORP Králíky se nachází 8 dopravních omezení. Jedná se jak o neprůjezdné mosty přes Tichou Orlici a Moravu, tak o omezení na Králickém potoce a Březné. »
Dopravní omezení na území SO ORP Králíky
Na území SO ORP Králíky je stanoveno 7 objízdných tras a to v obcích Mladkov, Lichkov, Dolní Morava, Červená Voda a ve městě Králíky. »
Objízdné trasy na území SO ORP Králíky

Dopravní omezení a objízdné trasy na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.