Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Králíky a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk
- David Čížek, Dis. 
Tel.: 
583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,0 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-01-0010-0-00
Březná 10100154 4-10-02-0350-0-00, 4-10-02-0370-0-00
Bezejmenný tok 10195089 4-10-02-0360-0-00
Bezejmenný tok 10197436 4-10-02-0360-0-00
Bezejmenný tok 10185832 4-10-01-0010-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové    


Závod Pardubice: 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí závodu: Ing. Petr Michalovic
Tel.: 466 868 200, mob.: 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Provozní středisko Vysoké Mýto:
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,0 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-0010-0-00, 1-02-02-0030-0-00, 1-02-02-0050-0-00, 1-02-02-0070-0-00, 1-02-02-0090-0-00, 4-10-01-0020-0-00
Lipkovský potok 10100641 1-02-02-0080-0-00
Heřmanický potok 10170290 1-02-02-0080-0-00
Plynárenský potok 10170235 1-02-02-0040-0-00
Studenský potok 10169185 1-02-01-0110-1-00
Bezejmenný tok 10170210 1-02-02-0020-0-00
Bezejmenný tok 10170340 1-02-02-0090-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST - Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 614 036, e-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území SO ORP: 
Rajon 703 - Ing. Olga Vašíčková 
Tel.: 956 957 236, mob.: 725 627 458, e-mail: olga.vasickova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,0 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
Červenovodský potok 10186159 4-10-02-0360-0-00
Mlýnský potok 10189100 4-10-01-0010-0-00
Zlatý potok 10194339 4-10-01-0020-0-00
Bezejmenný tok 10201389 4-10-01-0010-0-00
PP Bílé Vody č. 2 10191580 4-10-02-0360-0-00
PP Bílé Vody č. 3 10203215 4-10-02-0360-0-00
PP Březné č. 14 10192102 4-10-02-0370-0-00
Bezejmenný tok 10203096 4-10-02-0350-0-00
PP Březné č. 17 10186804 4-10-02-0370-0-00
Kamenitý potok 10191513 4-10-01-0010-0-00
Hluboký potok 10191961 4-10-01-0010-0-00
PP Březné č. 13 10206627 4-10-02-0350-0-00
LP Moravy č. 43 10197402 4-10-01-0010-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 956 953 201, mob.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území SO ORP:
Rajoj 308 - Karel Muška
Tel.: 956 953 242, mob.: 607 503 128, e-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,0 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce s rozšířenou působností Králíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
Králický potok 10185391 1-02-02-0040-0-00
Boříkovický potok 10170251 1-02-02-0060-0-00
Vítanovský potok 10169174 1-02-01-0100-0-00
Suchý potok 10170209 1-02-02-0010-0-00, 1-02-02-0020-0-00
LP Tiché Orlice č. 13 10170314 1-02-02-0090-0-00