Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Vlaské, Morava

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Hoštejn, Březná

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Lichkov, Tichá Orlice

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Horní Lipka, Lipkovský potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolní Lipka, Lipkovský potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Heřmanice, Heřmanický potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolní Boříkovice, Boříkovický potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Králíky, Králický potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolní Morava (u Sněžníku), Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolní Morava, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Červená Voda, Tichá Orlice

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Červená Voda, Červenovodský potok - u obecního úřadu

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Červená Voda, Červenovodský potok - u č. p. 181

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Červená Voda, Březná

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Mladkov, Tichá Orlice