Hladinoměry - Uničov

Dědinka (Dědinkovský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 444413-1 v obci Troubelice, v obecní části Dědinka u č. p. 11. Staničení hlásného profilu je 4,8 ř. km. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na betonové zdi mostu. Provozovatelem je obec Troubelice.

Dlouhá Loučka (Oslava)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě přes vodní tok Oslava (ř. km 6,95) na ul. Na Křivou v křížení s ul. Zámecká. Provozovatelem je obec Dlouhá Loučka.

Libina, hlavní náměstí (Mladoňovský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na návodní straně silničního mostu (č. 446-019) přes tok na hlavním náměstí obce Libina. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí s vyznačenými SPA.
SPA jsou platné pro úsek: vodní tok na území obce Libina po ústí do Oskavy. Majitelem a provozovatelem profilu je obec Libina.

Mostkov (Oskava)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodním cípu katastrálního území obce Mostkov na mostě (č. 44631-5) směrem k Dolní Libině. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí s vyznačenými SPA.
SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s Mladoňovským potokem. Provozovatelem profilu je obec Libina.

Troubelice (Lukavice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 444412-3 v obci Troubelice vedle kostela. Staničení hlásného profilu je 10,2 ř. km. Hlásný profil je ve formě barevných značek na vnitřní straně mostu - platí menší značky v barvě zelená (1. stupeň), žlutá (2. stupeň) a červená (3. stupeň). Nula vodočtu se nachází na spodní hraně mostu. Hlásný profil je také vybaven vodočetnou latí. Provozovatelem je obec Troubelice.

Újezd (Teplička)

Hlásný profil kategorie C umístěný na silničním mostě přes vodní tok Teplička u č.p. 193 v obci Újezd. Provozovatelem hladinoměru je obec Újezd.

Uničov - jez v městském parku (Oskava)

Vodoměrná stanice (kat. C) je umístěna na jezu přes vodní tok Oskava v městském parku vedle kynologického cvičiště. Jez se nachází v městském parku v blízkosti zahrádkářských osad v severní části intravilánu města Uničov, ve vzdálenosti přibližně 2 km od centra města. Hlásný profil je složen z manometrického čidla a vodočetné latě a je provozován městem Uničov.

Uničov (Oskava)

Hlásný profil kategorie B je umístěn na silničním mostě v městě Uničov, místní část Brníčko - levý břeh. Správcem je ČHMÚ Ostrava.