Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Uničov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc


Přímý výkon správy toků:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ing. Josef Holásek - vedoucí provozu
Tel.: 585 711 229
Email: provozolomouc@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uničov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Oskava 10100064

4-10-03-058, 4-10-03-054,
4-10-03-036, 4-10-03-034,
4-10-03-032

(správcovství v ř. km 0,000 - 32,298)

Želechovice, Uničov, Šumvald, Nová Hradečná
Lukavice 10200785  4-10-03-057,
4-10-03-055
Medlov, Troubelice, Uničov, Želechovice
Řičí p. 10206477 4-10-03-067,
4-10-03-065 
Újezd
Benkovský potok 10197340 4-10-03-018,
4-10-03-016
Medlov, Uničov
Oslava (do Oskavy) 10100314 4-10-03-051,
4-10-03-053
(správcovství v ř. km 0,000 - 8,983)
Dlouhá Loučka, Uničov
Hlavnice 10203504 4-10-03-059 Uničov, Želechovice
Bezejmenný tok 10284309 4-10-03-051 Dlouhá Loučka
Plinkoutský p. 10194893 4-10-03-052 Dlouhá Loučka, Šumvald, Uničov
Olešnice 10198560 4-10-03-036, 4-10-03-034, 4-10-03-035 Nová Hradečná, Šumvald
Rybný potok 10203337 4-10-03-065 Paseka, Újezd
Dědinkovský p. 10199101 4-10-03-056 Medlov, Troubelice, Uničov
Bezejmenný tok 10203754 4-10-03-054 Uničov
Panský příkop 10193415 4-10-03-057 Uničov
Medlovský p. 10202231 4-10-03-056 Medlov
Bezejmenný tok 10199273 4-10-03-028 Šumvald
Bezejmenný tok 10191207 4-10-03-063 Paseka, Újezd
Bezejmenný tok 10195786 4-10-03-031 Nová Hradečná
Bezejmenný tok 10195102 4-10-03-063 Paseka, Újezd

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Ing. Libor Strakoš - vedoucí OŘ
Tel.: 956 942 311
Email: or942@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uničov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Oskava 10100064 4-10-03-032, 4-10-03-028
(správcovství v ř. km 32,298 - 50,536)
Šumvald
Teplička 10185712 4-10-03-063 Paseka, Újezd
Huntava 10188794 4-10-03-050 Dlouhá Loučka
Oslava (do Oskavy) 10100314 4-10-03-047, 4-10-03-045,
4-10-03-043
(správcovství v ř. km 8,983 - 20,856)
Dlouhá Loučka
Dražůvka 10200370 4-10-03-035 Šumvald
Dubový p. 10189005 4-10-03-002 Medlov
Brabínek 10188659 4-10-03-033 Lipinka, Nová Hradečná, Šumvald
Řídečský p. 10207341 4-10-03-066 Újezd
Sovinecký p. 10195090 4-10-03-046 Dlouhá Loučka
LP Dražůvky č. 5 10185760 4-10-03-035 Šumvald
Rakovec 10197328 4-10-03-035 Dlouhá Loučka, Šumvald
Okenice 10192905 4-10-02-061 Lipinka
Bezejmenný tok 10202924 4-10-03-002 Medlov

 

  • Ostatní vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Písečná 10194312 4-10-03-017 Medlov, Uničov
Bezejmenný tok 10187033 4-10-03-065 Paseka, Újezd
Doubravský p. 10189894 4-10-03-018 Uničov
Bezejmenný tok 10191582 4-10-03-063 Újezd
Bezejmenný tok 10192462  4-10-03-063 Dlouhá Loučka, Paseka
Bezejmenný tok 10207430 4-10-03-063 Újezd
Bezejmenný tok 10192016 4-10-03-036 Šumvald, Uničov
Bezejmenný tok 10200656 4-10-03-032 Nová Hradečná
Bezejmenný tok 10202022 4-10-03-054 Uničov
Bezejmenný tok 10193428 4-10-03-017 Medlov, Uničov
Bezejmenný tok 10204920 4-10-03-028 Šumvald
Bezejmenný tok 10198240 4-10-03-055 Troubelice