Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Uničov srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území SO ORP Uničov se nachází zhruba 635 ohrožených objektů, ve kterých trvale žije okolo 1191 obyvatel. »
Při výskytu velmi intenzivních srážek mohou být povodní zasaženy i další objekty na území SO ORP Uničov a celkový počet ohrožených obyvatel může být až 3028 lidí.
Ohrožené objekty na území SO ORP Uničov

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty, kontaminovaná místa a seznam ČOV v jednotlivých obcích SO ORP Uničov jsou vypsány v následujících tabulkách.
Ohrožující objekty na území SO ORP Uničov
Kontaminovaná místa na území SO ORP Uničov 

Seznam ČOV a dalších ohrožujících objektů na území SO ORP Uničov

Název
 Odkaz do mapy
ČOV Šumvald
ČOV Troubelice
ČOV Dlouhá Loučka
ČOV Uničov (v části Brníčko)
ČOV Uničov (jižně pod Uničovem)
ČOV Újezd
Čerpací stanice PHM Uničov-sever
Čerpací stanice PHM v areálu Technických služeb, spol. s.r.o.
DE-Metal, a.s.
Stavebniny AVANT, a.s.
MORAPAL s.r.o.
DAVON s.r.o.
KIWEK-METAL s.r.o.
Černý Components s.r.o.

 


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem konkrétní obce v SO ORP.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě dané obce, u předsedy povodňové komise obce.