Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Uničov (Oskava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uničov-jez v městském parku (Oskava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dlouhá Loučka (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dědinka (Dědinkovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Troubelice (Lukavice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Újezd (Teplička)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Libina, hlavní náměstí (Mladoňovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Mostkov (Oskava)