Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Tel.: 585 088 111
E-mail: mu@unicov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru:
 Ing. Jitka Mátlová
Tel.: 585 088 325, 602 571 843
E-mail: jmatlova@unicov.cz

Vodoprávní úřad
Bc. Ondřej Kukula

Tel.: 585 088 330, 602 538 732
E-mail: okukula@unicov.cz

Ing. Jana Sovová
Tel.: 585 088 352, 724 384 841
E-mail: jsovova@unicov.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402
E-mail: 
j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.:
 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra