POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Uničov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-9054/2018/5419; ze dne 08. 06. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/003183/2018; ze dne 13. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Č. j.: KUOK 69080/2018; ze dne 21. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 09. 2020
offline verze 25. 09. 2020
digitalizovaná verze 25. 09. 2020
databáze POVIS 25. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i