Hladinoměry - Petrovice u Lanškrouna

Horní Čermná (Bájský potok)

Automatický hladinoměr (hlásný profil kategorie C) na mostní konstrukci u č. p. 303. v obci Horní Čermná.
Obec dále varuje městys Dolní Čermná a obec Petrovice, které se nachází na toku Čermná pod obcí a předává informace o vývoji PK ORP Lanškroun.

Horní Čermná HP1 (Čermná)

Hlásný profil kategorie C na mostní konstrukci u č. p. 236. V hlásném profilu není stanoven I. SPA.
Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostní desky.
Obec dále varuje městys Dolní Čermná a obec Petrovice, které se nachází na toku Čermná pod obcí.

Petrovice (Bezejmenný tok)

Vodočetná lať ve správě obce (hlásný profil kategorie C) umístěná na propustku u č.p. 16 v obci Petrovice
Obec dále varuje obec Verměřovice a město Letohrad, které se nachází na toku Čermná pod obcí.