Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jitka Dušková 468 003 288

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Jan Marek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
hasičské auto, motorová stříkačka, hadice SDH Petrovice
Traktor, motorová pila Bohuslav Marek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Petrovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Petrovice 62 Jitka Dušková -- --
Kulturní dům Místo ubytování Petrovice 80 Jitka Dušková 60 --
Mateřská škola Místo ubytování/stravování Petrovice 64 Denisa Dušková 40 40

Kulturní dům i mateřská škola leží ve stanoveném záplavovém území Q100 nebo v jeho těsné blízkosti. V případě zaplavení obou evakuačních míst bude evakuace osob řešena v součinnosti s povodňovou komisí ORP Lanškroun na základě aktuální povodňové situace.

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Prodejna potravin Konzum Petrovice 32, 563 01 Lanškroun Jansová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 54 Jablonné nad Orlicí Novák 602 737 003