Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Mobil
Jitka Dušková

731 382 091

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Mobil (neveřejné)
Jan Marek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejné) Telefon (neveřejné)
Hasičské auto,
Motorová stříkačka,
Hadice
obec Petrovice
Traktor,
Motorová pila
Bohuslav Marek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Petrovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejné) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Petrovice 62     Jitka Dušková

731 382 091

-- --
Kulturní dům Místo ubytování Petrovice 80  Jitka Dušková

731 382 091

60 --
Mateřská škola Místo ubytování/stravování Petrovice 64  Eva Řeháková 40 40

Kulturní dům i mateřská škola leží ve stanoveném záplavovém území Q100 nebo v jeho těsné blízkosti. V případě zaplavení obou evakuačních míst bude evakuace osob řešena v součinnosti s povodňovou komisí ORP Lanškroun na základě aktuální povodňové situace.

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejné)

Prodejna potravin Konzum

Petrovice 32, 563 01 Lanškroun Jansová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejné)
VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz Lanškroun Slezská 350, 561 54 Jablonné nad Orlicí Ing. Vilém Blümel - vedoucí provozu