Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Pavla Fišerová 468 003 288

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jan Marek  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
hasičské auto, motorová stříkačka, hadice SDH Petrovice
Traktor, motorová pila Bohuslav Marek

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování potravinami na území obce Petrovice u Lanškrouna

Subjekt Adresa
Prodejna potravin Konzum Petrovice 32, 563 01 Lanškroun

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Petrovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Petrovice 62 Pavla Fišerová -- --
Kulturní dům Místo ubytování Petrovice 80 Pavla Fišerová 60 --
Mateřská škola Místo ubytování/stravování Petrovice 64 Denisa Dušková 40 40

Kulturní dům i mateřská škola leží ve stanoveném záplavovém území Q100 nebo v jeho těsné blízkosti. V případě zaplavení obou evakuačních míst bude evakuace osob řešena v součinnosti s povodňovou komisí ORP Lanškroun na základě aktualní povodňové situace.