Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Petrovice u Lanškrouna

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Petrovice u Lanškrouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky v katastru obce Petrovice u Lanškrouna

Katastrálním územím obce Petrovice protéká vodní tok Čermná, který pramení v nadmořské výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice. Odtud stéká do části obce Nepomuky spadající pod obec Horní Čermná, kde je postaven suchý poldr. Poté protéká samotnou obcí Horní Čermná, kde se do něj vlévá Bájský potok a následně se dostává na území městyse Dolní Čermná. Zde se vlévá do Čermenského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka dlouhý 3,24 km. Poté Čermná protéká městysem a u Petrovic se do ní vlévá další bezejmenný tok. Tok Čermná je levostranným přítokem Tiché Orlice kam se vlévá po dalších 1200 metrech a spadá do povodí Labe. Délka toku Čermná činí zhruba 13,7 km.

Druhým významným tokem v obci Petrovice je bezejmenný tok protékající většinou obce. Tento tok pramenní v lese nad obcí Petrovice v nadmořské výšce 460 m, má délku 2,3 km a vlévá se do říčky Čermné.

Vodní toky na území obce Petrovice u Lanškrouna

Základní údaje o vodních dílech na území obce Petrovice u Lanškrouna

Přehled vodních děl na území obce Petrovice u Lanškrouna naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Petrovice se nenachází žádná vodní díla. Pouze v západní části je menší požární nádrž, kterou spravuje obec a nemá vliv na povodňovou situaci v obci. Nádrž nemá zpracovaný manipulační řád ani havarijní plán. »