Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Petrovice u Lanškrouna

 Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Petrovice u Lanškrouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky v katastru obce Petrovice u Lanškrouna

Katastrálním územím obce Petrovice protéká vodní tok Čermná, který pramení v nadmořské výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice. Odtud stéká do místní části Nepomuky spadající pod obec Horní Čermná kde je postaven suchý poldr. Poté protéká samotnou obcí, kde se do něj vlévá Hájský potok. Poté protéká potok obcí Horní Čermná a dostává se na území městyse Dolní Čermná. Zde se vlévá do Čermneského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka dlouhý 3, 24 km. Poté Čermná protéká městysem a u Petrovic se do něj vlévá další bezejmenný tok. Tok Čermná je levostranným přítokem Tiché Orlice kam se vlévá po dalších 1200 metrech a spadá do povodí Labe. Délka toku Čermná činí zhruba 13, 7 km. Druhým významným tokem v obci Petrovice je bezejmenný tok protékající většinou obce. Tento tok pramenní v lese nad obcí Petrovice v nadmořské výšce 460 m. Tento tok má délku 2, 3 km a vlévá se do říčky Čermné.

Vodní toky na území obce Petrovice u Lanškrouna

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Petrovice u Lanškrouna

Přehled vodních nádrží na území obce Petrovice u Lanškrouna naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Petrovice se nenachází žádná vodní nádrž. Pouze v západní části je menší požární nádrž, kterou spravuje obec a nemá vliv na povodňovou situaci v obci. Nádrž nemá také zpracovaný manipulační řád ani havarijní plán. »