POVODŇOVÝ PLÁN obce Petrovice u Lanškrouna

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VDH/15/10340; ze dne 21. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR/953/001/788/2015; ze dne 30. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/15883/2015/SUh; ze dne 08. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 08. 2020
offline verze 26. 08. 2020
digitalizovaná verze 26. 08. 2020
databáze POVIS 26. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i