Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Petrovice 62, 563 01 Lanškroun
Tel.: 486 003 288, 731 382 091
E.mail: obec@ou-petrovice.cz
Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 385 111
E-mail: sekretariat@lanskroun.eu

Vodoprávní úřad: Ing. Stanislava Uhrová a Richard Kohout
Tel.: 465 385 285, 465 385 295
E-mail: stanislava.uhrova@lanskroun.eu, richard.kohout@lanskroun.eu
Ing. Jana Hroudová
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra