Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Petrovice 62, 563 01 Lanškroun
Tel.: 486 003 288, 731 382 091
E-mail: obec@ou-petrovice.cz
Nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun
Tel: 465 385 111
E-mail: podatelna@lanskroun.eu

Vedoucí odboru životního prostředí
Bc. Petra Juřinová, Tel.: 465 385 283

Vodoprávní úřad
 
Ing. Stanislava Uhrová 
Tel: 465 385 285, E-mail: stanislava.uhrova@lanskroun.eu

Richard Kohout

Tel: 465 385 295, E-mail: richard.kohout@lanskroun.eu

Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111, E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Martin Vlasák, Tel.: 466 026 350

Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Ing. Jana Hroudová, Tel.: 466 026 512

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra