Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Petrovice u Lanškrouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod 2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Pověřený pracovník:
Karel Lachman, 725 516 352

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Petrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Čermná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170511

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170644

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170539

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170645

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 500 08

Pověřený pracovník:
Karel Muška, 956 953 242, karel.muska@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Petrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok LP Tiché Orlice od vrchu Hůra č. 12
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-023
ID toku: 10170555

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ (delší než 0,5 km)

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170541