Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Petrovice u Lanškrouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 420 426 (vedoucí Provozního střediska Vysoké Mýto)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Petrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Čermná 10170511 1-02-02-022
Bezejmenný tok 10170644 1-02-02-028
Bezejmenný tok 10170539 1-02-02-022
Bezejmenný tok 10170645 1-02-02-028

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí: Ing. Tomáš Sajdl, Tel.: 956 953 111, 724 523 953
E-mail: ost53@lesycr.cz

Pověřený pracovník:
Karel Muška, Tel.: 956 953 242,607 503 128
E-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán vodní tok delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Petrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Tiché Orlice od vrchu Hůra č. 12 10170555 1-02-02-023

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. 

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10170541 10170541 1-02-02-022