Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Petrovice u Lanškrouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Pověřený pracovník:
Karel Lachman, 725 516 352

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Petrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Čermná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170511

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170644

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170539

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170645

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toků:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 500 08

Pověřený pracovník:
Karel Muška, 956 953 242, karel.muska@lesycr.cz

V této podkapitole je vypsán vodní tok delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Petrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok LP Tiché Orlice od vrchu Hůra č. 12
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-023
ID toku: 10170555

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ (delší než 0,5 km)

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170541